Навигација

мр Ивана Росић

Предмети

Академија умјетности

МЕМЕМ8Етномузикологија 8
13МЕМПЕ1Примјењена етнологија 1
13МЕМЕМ2Етномузикологија 2
13МЕМЕМ3Етномузикологија 3
13МЕМЕМ4Етномузикологија 4
13МЕМЕМ6Етномузикологија 6
13МЕМЕК3Етнокореологија 3
13МЕМЕК4Етнокореологија 4
13МЕМПЕ2Примјењена етнологија 2
13МЕМТП2Традиционално пјевање 2
13МЕМПЕ3Примјењена етнологија 3
13МЕМПЕ4Примјењена етнологија 4
13МЕМТП1Традиционално пјевање 1
13МЕМЕК6Етнокореологија 6
МЕМЕК8Етнокореологија 8
13МЕМТИ1Традиционални инструменти 1
13МЕМТИ2Традиционални инструменти 2
МЕМЕК7Етнокореологија 7
МЕМЕМ7Етномузикологија 7