Навигација

Младен Миљановић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областСликарство
Датум избора у звање 29. јануар 2015.

Предмети

Академија умјетности

ЛУИМУ3иИнтермедијална умјетност 3
ЛУИМУ2иИнтермедијална умјетност 2
ЛГДИМУ1иИнтермедијална умјетност 1 - изборни
ЛГДИМУ2иИнтермедијална умјетност 2 - изборни
ЛУИМУ4иИнтермедијална умјетност 4
ЛУИМУ1иИнтермедијална умјетност 1