Навигација

проф. мр Арсен Чаркић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/304-245
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

МСПКЛА7Клавир 7
МКДКЛА7Клавир 7
МКЛКЛА6Клавир 6
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
13МКЛКЛА7Клавир 7
МКЛКЛА8Клавир 8
13МКЛКЛА3Клавир 3
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МКЛИТП2Историја и теорија пијанизма 2
13МКЛМК1Методика клавира 1
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП6Клавирски практикум 6
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА1Клавир 1
13МКЛКЛА6Клавир 6
МЕМТПКЛА7Клавир 7
13МКЛКЛА4Клавир 4
13МКЛКЛА5Клавир 5
13МКЛКЛА8Клавир 8
13МКЛИТП3Историја и теорија пијанизма 3
13МКЛГАИ2Анализа интерпретације 2
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП3Клавирски практикум 3
13МКДКП6Клавирски практикум 6
13МКЛИТП1Историја и теорија пијанизма 1
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МКЛКЛА2Клавир 2
МСПКЛА8Клавир 8
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
13МКЛЧЛК1Читање с листа и корепетиција 1
13МКЛЧЛК3Читање с листа и корепетиција 3
13МКЛГАИ1Анализа интерпретације 1
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МКЛМК2Методика клавира 2
13МКЛМК4Методика клавира 4
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП3Клавирски практикум 3
МКЛМК2Методика клавира 2
13МТПКП8Клавирски практикум 8
МКДКЛА8Клавир 8
МКЛКЛА5Клавир 5
МКЛКЛА7Клавир 7
МКЛМК3Методика клавира 3
МЕМТПКЛА8Клавир 8
13МКЛЧЛК2Читање с листа и корепетиција 2
13МКЛМК3Методика клавира 3
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
МКЛМК4Методика клавира 4
13МСПКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП5Клавирски практикум 5
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
13МТПКП7Клавирски практикум 7
МКЛКЛА4Клавир 4
МКЛКЛА3Клавир 3