Навигација

проф. мр Арсен Чаркић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/304-245
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

МКЛМК3Методика клавира 3
МКЛКЛА8Клавир 8
13МКЛМК4Методика клавира 4
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП6Клавирски практикум 6
13МТПКП8Клавирски практикум 8
13МКДКП6Клавирски практикум 6
МСПКЛА8Клавир 8
МКДКЛА7Клавир 7
МКЛКЛА5Клавир 5
МКДКЛА8Клавир 8
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
МКЛКЛА6Клавир 6
МЕМТПКЛА7Клавир 7
МКЛКЛА4Клавир 4
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
МКЛМК2Методика клавира 2
13МСПКП3Клавирски практикум 3
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МКЛМК3Методика клавира 3
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА3Клавир 3
13МКЛКЛА4Клавир 4
13МКЛКЛА5Клавир 5
13МТПКП7Клавирски практикум 7
МЕМТПКЛА8Клавир 8
13МКЛКЛА6Клавир 6
13МКЛКЛА7Клавир 7
13МКЛКЛА8Клавир 8
МКЛМК4Методика клавира 4
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МКЛГАИ1Анализа интерпретације 1
МКЛКЛА3Клавир 3
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МКЛКЛА1Клавир 1
13МКЛКЛА2Клавир 2
13МКДКП2Клавирски практикум 2
МСПКЛА7Клавир 7
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП5Клавирски практикум 5
МКЛКЛА7Клавир 7
13МСПКП1Клавирски практикум 1
13МКЛМК1Методика клавира 1
13МКЛМК2Методика клавира 2
13МКЛГАИ2Анализа интерпретације 2