Навигација

доц. Драгана Бањац
доцент

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/208-913
Датум избора у звање 29. јануар 2015.

Предмети

Академија умјетности

МЕМТПКЛА7Клавир 7
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МСПКП8Клавирски практикум 8
13МСПКП7Клавирски практикум 7
13МСПКП3Клавирски практикум 3
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП5Клавирски практикум 5
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП3Клавирски практикум 3
13МСПКП1Клавирски практикум 1
МЕМТПКЛА8Клавир 8
13МКДКП6Клавирски практикум 6
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
МСПКЛА7Клавир 7
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП6Клавирски практикум 6
13МТПКП7Клавирски практикум 7
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
МСПКЛА8Клавир 8
МКДКЛА8Клавир 8
МКДКЛА7Клавир 7
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МКДКП8Клавирски практикум 8
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МКДКП7Клавирски практикум 7
13МТПКП8Клавирски практикум 8