Навигација

проф. мр Сњежана Поповић-Вулета
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

МСПКЛА8Клавир 8
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
МСПКЛА7Клавир 7
МКЛКЧЛ6Корепетиција и читање с листа 6
МКЛКЧЛ8Корепетиција и читање с листа 8
МКЛКЧЛ5Корепетиција и читање с листа 5
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МКДКП6Клавирски практикум 6
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА3Клавир 3
МКДКЛА8Клавир 8
МКЛКЛА7Клавир 7
МКЛКЛА8Клавир 8
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МСПКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП3Клавирски практикум 3
13МКЛЧЛК4Читање с листа и корепетиција 4
13МКЛЧЛК5Читање с листа и корепетиција 5
13МКЛЧЛК6Читање с листа и корепетиција 6
МКЛКЛА5Клавир 5
МЕМТПКЛА8Клавир 8
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП3Клавирски практикум 3
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МКЛКЛА1Клавир 1
13МКЛКЛА2Клавир 2
13МКЛКЛА4Клавир 4
13МКЛКЛА5Клавир 5
13МКЛКЛА6Клавир 6
13МКЛКЛА7Клавир 7
13МКЛКЛА8Клавир 8
13МКЛЧЛК1Читање с листа и корепетиција 1
13МКЛЧЛК2Читање с листа и корепетиција 2
13МКЛЧЛК3Читање с листа и корепетиција 3
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП5Клавирски практикум 5
13МТПКП6Клавирски практикум 6
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МКЛЧЛК7Читање с листа и корепетиција 7
13МКЛЧЛК8Читање с листа и корепетиција 8
МКДКЛА7Клавир 7
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
МКЛКЧЛ7Корепетиција и читање с листа 7
МЕМТПКЛА7Клавир 7