Навигација

Зоран Николић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 13. фебруар 2014.

Предмети

Академија умјетности

МКДЕМТП4Методика теоријских предмета 4
13МКМТП2Методика теоријских предмета 2
13МЕМХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МЕМХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МЕМХХА4Хармонија са хармонском анализом 4
13МТПХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МТПХХА7Хармонија са хармонском анализом 7
МДЕМО3Музички облици 3
МТС3МОТематски семинар 3 - Музички облици
13МКДХХА4Хармонија са хармонском анализом 4
13МКДМО2Музички облици 2
13МКДМО1Музички облици 1
13МКДМО3Музички облици 3
13МКДХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МКДКОН3Контрапункт 3
13МКДХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МКМТП1Методика теоријских предмета 1
13МКДАМС1Анализа музичких стилова 1
13МЕМХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МЕМКОН3Контрапункт 3
13МЕМКОН4Контрапункт 4
13МЕММО1Музички облици 1
13МТПХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МТПХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МТПХХА4Хармонија са хармонском анализом 4
13МТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
13МТПКОН3Контрапункт 3
13МТПКОН4Контрапункт 4
13МТПМО2Музички облици 2
13МТПМО3Музички облици 3
13МТПМО4Музички облици 4
13МТПА1Аранжирање 1
13МТПМТП1Методика теоријских предмета 1
13МТПМТП2Методика теоријских предмета 2
13МТПМТП3Методика теоријских предмета 3
13МТПМТП4Методика теоријских предмета 4
13МЕММО2Музички облици 2
13МЕММО3Музички облици 3
13МТПАМС1Анализа музичких стилова 1
13МТПАМС2Анализа музичких стилова 2
13МЕММО4Музички облици 4
13МТПХХА8Хармонија са хармонском анализом 8
13МТПМО6Музички облици 6
13МТПМО1Музички облици 1
МКДМАМС2Анализа музичких стилова 2
МТС3ХХАТематски семинар 3 - Хармонија са хармонском анализом
МТС3КОНТематски семинар 3 - Контрапункт
13МКДХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МКДКОН4Контрапункт 4
13МТПМО5Музички облици 5
13МКДМО4Музички облици 4
13МТПХХА6Хармонија са хармонском анализом 6
МСПИЕАМС2Анализа музичких стилова 2
МТС4ХХАТематски семинар 4 - Хармонија са хармонском анализом
МТС4МОТематски семинар 4 - Музички облици
МТС1ХХАТематски семинар 1 - Хармонија са хармонском анализом
МТС4КОНТематски семинар 4 - Контрапункт
МСПИЕАМС1Анализа музичких стилова 1
13МАМС2Анализа музичких стилова 2
МТС1МОТематски семинар 1 - Музички облици
ММТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
МКДЕМТП3Методика теоријских предмета 3
МКДМАМС1Анализа музичких стилова 1
13МАМС1Анализа музичких стилова 1
МДЕМО4Музички облици 4
МСПКГИАМД2Анализа музичког дјела 2
ММТПХХА6Хармонија са хармонском анализом 6