Navigation

Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija

Competitions

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2015/2016. godini, raspisuje se 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama