Navigation

др Горан Бошковић

Факултет безбједносних наука

Предмети

Факултет безбједносних наука

ОБК09КРОАКриминалистичко обавјештајне анализе
ОБК10КРОКриминалистичко обавјештајне анализе
ОБК16КМ1Криминалистика I
ОБК12КРСКриминалистичка стратегија
ОБК09КРСКриминалистичка стратегија
ОБК09МИПКМетодика истраживања привредног криминалитета