Navigation

Милош Бабић

Предмети

Академија умјетности

13ДПМПАВФ1Маркетинг и пласман аудиовизуелних форми 1
13ДПМПАВФ2Маркетинк и пласман аудиовизуелних форми 2
13ДФТОФТП1Основи филмске и телевизијске продукције 1
13ДФТОФТП2Основи филмске и телевизијске продукције 2
13ДПМК1Менаџмент у култури 1
13ДПМК2Менаџмент у култури 2
13ДПМК3Менаџмент у култури 3
13ДПМК4Менаџмент у култури 4
13ДППАП1Правни аспекти продукције 1
13ДППАП2Правни аспекти продукције 2