Navigation

др Мирослав Бркић

Факултет политичких наука

Предмети

Факултет политичких наука

СРС-47Вјештине и технике социјалног рада у заједници
СРС-48Тимски рад у социјалном раду
СРД-13Заступање у социјалном раду
СР-39Социјални рад у заједници
СР-44Заступање у социјалном раду
СР-51Тимски рад у социјалном раду
СРС-37Социјални рад у заједници
ОСР-29Социјални рад у заједници
СРД-7Социјални рад у заједници
СР-50Вјештине и технике социјалног рада у заједници