Navigation

Богдан Лукић

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц13ПОС602Методе анализе и синтезе у просторном планирању
1Ц13ПОС774Планирање и уређење туристичких простора
1Ц13ПОС1039Локална самоуправа у просторном планирању