Navigation

проф. др Богдан Лукић
ванредни професор

Природно-математички факултет
Ужа научна/умјетничка областпросторно планирање
Датум избора у звањеDecember 22, 2016

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц13ПОС1039Локална самоуправа у просторном планирању
1Ц13ПОС602Методе анализе и синтезе у просторном планирању
1Ц07ПОС602Методе анализе и синтезе у просторном планирању
2Ц12ПП005Планирање простора посебне намјене