Navigation

др Богдан Лукић

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц13ПОС1039Локална самоуправа у просторном планирању
1Ц13ПОС602Методе анализе и синтезе у просторном планирању
1Ц07ПОС602Методе анализе и синтезе у просторном планирању
2Ц12ПП005Планирање простора посебне намјене