Navigation

др Дејан Ђорђевић

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц13ПОС606Европска димензија просторног планирања
1Ц07ПОС779Европска димензија просторног планирања
1Ц13ПОС1035Теорије просторног планирања
1Ц13ПОС1036Просторни и регулациони планови
1Ц13ПОС726Основе просторног планирања
2Ц12ПП001Теорија и методологија просторног планирања
2Ц12ПП006Европско просторно планирање