Navigation

др Александар Југовић

Предмети

Факултет политичких наука

СР-22Социјални рад у превенцији и заштити од насиља у породици
СР-46Сиромаштво и социјална укљученост
СРС-19Социјални рад са дјецом и породицом
СРС-43Социјална укљученост
МСЦ-1Социјални рад са малољетним делинквентима
ОСР-15Социјални рад с дјецом и породицом
ОСР-31Малољетничка делинквенција
ОСР-22Организација социјалног рада и менаџмент