Navigation

проф. др Александар Југовић
редовни професор

Факултет политичких наука
051/304-017
Ужа научна/умјетничка областПодручја социјалног рада
Датум избора у звањеOctober 15, 2014

Предмети

Факултет политичких наука

СР-22Социјални рад у превенцији и заштити од насиља у породици
СРС-43Социјална укљученост
МСЦ-1Социјални рад са малољетним делинквентима
ОСР-31Малољетничка делинквенција
СР-46Сиромаштво и социјална укљученост