Navigation

мр Немања Марјановић

Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

13МИМВЛ2Методика виоле 2
13МИМВЛ3Методика виоле 3
13МИВЛ5Виола 5
13МИВЛ2Виола 2
МИМВЛ3Методика виоле 3
13МИЧЛОД1Читање с листа и оркестарске дионице 1
МИВЛ8Виола 8
13МИВЛ7Виола 7
13МИВЛ4Виола 4
13МИВЛ1Виола 1
13МИЧЛОД2Читање с листа и оркестарске дионице 2
13МИЧЛОД3Читање с листа и оркестарске дионице 3
13МИЧЛОД5Читање с листа и оркестарске дионице 5
13МИЧЛОД6Читање с листа и оркестарске дионице 6
13МИВЛ6Виола 6
МИМВЛ4Методика виоле 4
МИОД8Оркестарске дионице 8
МИОД7Оркестарске дионице 7
13МИМВЛ1Методика виоле 1
13МИВЛ3Виола 3
МИВЛ7Виола 7
13МИЧЛОД4Читање с листа и оркестарске дионице 4