Navigation

Метод Чрешнар

Предмети

Технолошки факултет

Б32310Историјски развој текстила и одјеће
Б32321Теорија дизајна и форме
Б33625Дизајн и конструкција модних детаља
Б33627Теорија моде
Б33629Дизајн и конструкција кожне галантерије
Б31203Теорија дизајна и форме
Б32303Дизајн текстила и одјеће
Б33507Дизајн и конструкција модних детаља
Б32423Модни дизајн I
Б33605Планирање у креирању колекција
Б34725Планирање у креирању колекција
Б33522Модни дизајн II