Navigation

Андреа Медић, ма
виши асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 19

051/340-126
локал126
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – њемачки језик
Датум избора у звањеNovember 01, 2018

Предмети

Филозофски факултет

СЈ1-ЊЈСтрани језик I - Њемачки језик
СЈ2ЊЈСтрани језик II : њемачки језик
ЊЈФЗФ3Њемачки језик III

Технолошки факултет

Б31126Њемачки језик I
Б31226Њемачки језик II
Б52324Њемачки језик у струци
Б32327Њемачки језик у струци

Филолошки факултет

09ЕЊЈ2Њемачки језик 2
09ФЊЈ3Њемачки језик III
09ФЊЈ4Њемачки језик IV
09ЊСЊЈ1Савремени њемачки језик I (годишњи испит)

Факултет политичких наука

Н-14Њемачки језик 2
Н-22Њемачки језик 3
П-14Њемачки језик 2
СР-15Њемачки језик 2
СР-6Њемачки језик 1
С-6Њемачки језик 1
СР1-8Њемачки језик 1
П-20Њемачки језик 3
П-6Њемачки језик 1
Н-31Њемачки језик 4
СР1-17Њемачки језик 2
П-28Њемачки језик 4
С-14Њемачки језик 2
Н-6Њемачки језик 1