Navigation

Милена Пашић
ванредни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областОпшта психологија
Датум избора у звањеSeptember 27, 2012

Предмети

Филозофски факултет

ПМЕ22-07Психологија мотивације и емоција
Ф1-ПСИПсихологија
ПОПС-07Практикум : Општа психологија
ПСУ-07Психологија умјетности
МПС10ЕТИЕмоције: теорије и истраживања
ОПС2112Општа психологија 2
ПС1-ПУ3ИПсихологија умјетности
ПС1-ПФИЛПсихологија филма
ПС1-ПМЕ22ОПсихологија мотивације и емоција
МПС10МИПМотивација и постигнуће
Ф1-07-ПСИПсихологија

Академија умјетности

13ДКПСИ2Психологија 2
13МПСИПсихологија
13ДАФПСИПсихологија
ДУМПСИ1Психологија 1
ДУПЛ2Психологија личности 2
ДУМПСИ2Психологија 2
ДУПЛ1Психологија личности 1
13ДРМПСИ1Психологија 1
ЛУППсихологија
13ДРМПСИ2Психологија 2
13ДКПСИ1Психологија 1

Библиографија

Радови у часописима

  Конструкција скале за испитивање мотивације запослених

  ЧасописРадови
  Година2012
  АуториМилена Пашић and Младен Топић
  Број14
  Страна од25
  Страна до40

  Uspješnost čitanja ćiriličnog i latiničnog teksta

  ЧасописPSIHOLOGIJA
  Година2004
  АуториМилена Пашић
  Волумен4
  Број37
  Страна од495
  Страна до505
  Веб адресаhttp://www.dps.org.rs/casopis-psihologija

  Rat, ratno okruženje i sindrom ratne psihičke traume

  ЧасописPSIHOLOGIJA
  Година1996
  АуториМилена Пашић
  Волумен4
  Број29
  Страна од465
  Страна до476

Радови са скупова

  ЕМОЦИОНАЛНОСТ И ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНАТА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИХ УСМЈЕРЕЊА

  Научни скупОТВОРЕНИ ДАНИ ПСИХОЛОГИЈЕ
  Година2015
  АуториМилена Пашић, Светлана Боројевић, and Наташа Зрнић
  Страна од229
  Страна до244

  Motivacijske vrijednosti zaposlenih

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаВриједности и протурјечја друштвене стварности
  Година2013
  АуториМилена Пашић

  Provjera uticaja broja stavki na prirodu dimenzija intrinsičke i ekstrinsičke motivacije

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  ПубликацијаXVII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Година2011
  АуториМилена Пашић
  Страна од84
  Страна до85
  Веб адресаhttp://www.empirijskaistrazivanja.org/knjigarezimea.aspx

  (Ре) конструкција скале интринсичке и екстринсичке мотивације

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКултура и образовање -детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, проблеми и перспективе)
  Година2010
  АуториМилена Пашић

  Вриједносне оријентације, ставови и мотивација

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаНаука култура и идеологија,,
  Година2009
  АуториМилена Пашић
  Страна од193
  Страна до205

  Улога породице и васпитних стилова наставника у развоју мотивације адочлесцената

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети: Научна и духовна утемељеност друштвених реформи
  ПубликацијаНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи
  Година2008
  АуториМилена Пашић
  Страна од319
  Страна до333

  Подстицаји и врста задатка као чиниоци интринсичке и екстринсичке мотивације

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаНаука и савремени друштвени процеси
  Година2007
  АуториМилена Пашић
  Страна од241
  Страна до261

  Метријске карактеристике упитника за испитивање оријентације према постигнућу (циљева постигнућа)

  Научни скупНаука и образовање
  ПубликацијаНаука и образовање. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2005
  АуториСветлана Боројевић, Милена Пашић, and Радомир Топић
  Страна од85
  Страна до104

Остали радови

  Докторска дисертација

  Година2007
  АуториМилена Пашић

  Магистарска теза

  Година2001
  АуториМилена Пашић

Књиге

  Savremeni pristupi razvoju motivacije

  ИздавачФилозофски факултет
  ISBN978-99938-34-87-8
  Година2009
  АуториМилена Пашић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна214